S-a semnat contractul pentru extinderea sistemului de canalizare în localităţile Voinești şi Gârbești
22 decembrie 2021 Media

În data de 22 decembrie 2021, la sediul APAVITAL S.A., s-a semnat primul contract de lucrări din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”. Acesta reprezintă Lotul 1 al contractului CL‑10 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 8: Voinești - Gârbești. Antreprenorul care va executa lucrările este DAROCONSTRUCT S.R.L. din Iași.

Prin acest contract de lucrări se vor înființa sisteme noi de canalizare în localitățile Voineşti (UAT Voineşti) şi Gârbeşti (UAT Țibana).

Se vor construi aproximativ 15 km de reţea de canalizare, 9 staţii de pompare a apelor uzate şi se vor realiza peste 800 de racorduri de canalizare pentru o populaţie de peste 2.400 de locuitori din localitatea Voineşti. În Gârbeşti, se va realiza o reţea de canalizare cu o lungime de aproximativ 5 km, se vor construi 2 staţii de pompare a apelor uzate şi 330 de racorduri de canalizare pentru o populaţie de 990 locuitori.

Valoarea contractului este de 27.790.492,50 lei, fără TVA. Perioada de execuție este de 20 de luni de la data ordinul de începere a lucrărilor. La această perioadă, se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție, care este 60 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A.

Proiectul, care îşi propune să crească gradul de colectare şi epurare a apelor uzate urbane şi de alimentare cu apă potabilă în judeţul Iași, cuprinde investiții de alimentare cu apă, realizarea de aducțiuni, construcția de rezervoare și de rețele de canalizare și stații de epurare. Printre altele, se vor construi 312 km de rețea nouă de apă potabilă și 256 km de rețea de aducțiune, 536 km de rețea nouă de canalizare, 50 de stații de pompare a apei potabile și 362 stații de pompare a apei uzate, 43 de rezervoare de apă, 23 stații de clorinare a apei și 4 stații noi de epurare a apelor uzate.

APAVITAL S.A. mai are în derulare proceduri de licitație pentru un număr de alte 6 contracte de lucrări din cadrul acestui proiect.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Contact: ing. Răzvan Manolache, Responsabil cu furnizarea informaţiilor publice | Tel./Fax: 0232 215 410 | Email: contact@apavital.ro | Adresa: str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași.