Obligativitatea racordării la sistemele publice de canalizare
31 august 2022 Media

Prin modificările aduse Legii nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare, s-a introdus obligativitatea racordării la sistemele publice de canalizare, existente sau nou înființate, a tuturor utilizatorilor (persoane fizice și juridice), inclusiv a celor care au sisteme proprii de alimentare cu apă. Apa uzată nedeversată în sistemul de canalizare are un impact negativ asupra mediului, contaminând aerul, solul și pânza freatică din zonă, cu consecințe grave, ducând la îmbolnăvirea populației. În aceste condiții, ApaVital face apel către utilizatorii care nu sunt racordați la rețeaua de canalizare să inițieze demersurile de executare a instalațiilor interioare, pentru conectarea la sistemul public de canalizare, în zonele în care acestea există. Precizăm că nerespectarea de către utilizatori a obligațiilor prevăzute prin Legea 241/2006 constituie contravenție și se sancționează, de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu cu amendă cuprinsă între 2.000 lei și 4.000 lei.Considerentele care au stat la baza adoptării acestor prevederi sunt:

·         De natură ecologică: mediul înconjurător este protejat prin eliminarea sistemelor individuale necontrolabile și potențial poluatoare a solului și a aerului;

·          Legate de confortul utilizatorilor: apa furnizată se poate folosi în condiții mult mai bune, la un preț al canalizării net inferior celui de vidanjare a bazinelor de stocare a apelor uzate;

·          De natură tehnică: centralizarea apelor uzate şi curățarea acestora prin intermediul stațiilor de epurare duce la un randament energetic mult mai economic decât întreținerea şi curățarea  bazinelor de stocare a apelor uzate;

·          De natură socială: dezvoltarea sistemului de canalizare duce, prin confortul oferit  utilizatorilor, la o dezvoltare accelerată a comunităților, acestea devenind mai atractive atât pentru investitori cât şi pentru potențialii noi rezidenți.

ApaVital a implementat în aria sa de operare un proiect de investiții, cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial Mediu, care are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii de apă şi canalizare în județul Iași. Scopul este acela de a se crea o infrastructură de apă și de canalizare la standarde europene de care să beneficieze toți utilizatorii din mediul urban sau rural. Menționăm că marea majoritate a utilizatorilor ApaVital este racordată la noile conducte, fiind beneficiari ai investițiilor derulate atât de operator cât și a celor derulate de UAT-uri.

Pentru mai multe detalii, ApaVital vă stă la dispoziție, prin intermediul Centrului de contact, la numărul de telefon 0232.969, de luni până vineri între orele 07.00-21.00 iar sâmbăta, duminica și sărbătorile legale între orele 08.00 -20.00.

Apa este cea mai importantă resursă a planetei noastre! Evitați poluarea solului!