Reţeaua de apă potabilă şi canalizarea judeţeană continuă să se extindă în zona rurală cu ajutorul fondurilor europene
10 mai 2023 Media

APAVITAL S.A. a semnat astăzi, 10 mai 2023, un alt contract de lucrări de modernizare în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”.

Asocierea Tehnoterm SRL, Arcif AG SRL și AEG Tehnology SRL împreună cu Vam Sofi Trans SRL, Instalaţii IBM SRL, Bifa Automatizări SRL și Centrul de Foraje pentru Infrastructură SRL, în calitate de subcontractanţi, a fost selectată în urma licitaţiei publice pentru a executa lucrările aferente Lotului 2 al contractului IS CL-05 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 3 – Iași – Comarna – Costuleni – Dobrovăț – Ciortești – Cozmești.

În urma lucrărilor de construcţie, locuitorii vor beneficia de conducta de aducţiune apă potabilă Gorban – Podolenii de Sus – Cozmeşti şi de staţii de pompare moderne. La Podolenii de Sus se va construi o gospodărie de apă – un rezervor pentru înmagazinarea apei potabile şi o staţie de clorinare. Localitatea Cozmeşti va beneficia, de asemenea, de o nouă gospodărie de apă – rezervor pentru înmagazinarea apei potabile.

 

Prin acest contract, se va înfiinţa o reţea de apă potabilă şi canalizare în Cozmeşti şi în Podolenii de Sus, pe lângă staţiile de pompare apă potabilă şi apă uzată, împreună cu conductele de refulare necesare.

 

Valoarea contractului este de 32.999.065,98 lei fără TVA. Perioada de execuție a lucrărilor este de 22 de luni, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de 60 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.