S-a semnat contractul pentru realizarea conductei de aducțiune Bălțați - Belcești
06 aprilie 2022 Media

Marți 6 aprilie 2022, la sediul APAVITAL S.A. a fost semnat contractul pentru realizarea investiției “Conductă de aducțiune Bălțați-Belcești pentru alimentarea cu apă a comunelor Bălțați, Belcești, Coarnele Caprei, Focuri, Gropnița, județul Iași”, în valoare de 16.093.643,27 lei fără TVA, realizată din fonduri proprii ale APAVITAL S.A.. 

Lucrările vor fi realizate de firma EUROPARTENER S.R.L., având ca subcontractanți firmele DAMIENA S.R.L., IDES ELECTRIC S.R.L. și SUDOPLAST S.R.L.. Durata de execuție a lucrării este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Conducta de aducțiune, de 400 mm diametru, va avea o lungime de 11,6 km, urmând a fi construită între localitățile Bălțați și Belcești pentru a alimenta cu apă potabilă comunele Bălțați, Belcești, Coarnele Caprei, Focuri și Gropnița. În cadrul lucrărilor de investiții, vor mai fi realizate o stație de pompare din beton armat în incinta cantonului Belcești, dar și subtraversări ale râului Bahlui și ale căii ferate.

În prezent, comuna Belceşti este alimentată din sursă de suprafaţă, acumularea Tansa, apa brută prelevată fiind potabilizată în cadrul staţiei de tratare existente având capacitatea de 35 l/s. Staţia de tratare a fost dimensionată în anii ‘80 pentru etapa de perspectivă a localităţii Belceşti, localitatea beneficiind de canalizare şi de o staţie de epurare având aceeaşi capacitate cu a staţiei de tratare, respectiv 35 l/s. În prezent, apa tratată din sursa de suprafaţă deserveşte localitatea Belceşti (canalizată), Satu Nou, Munteni, Ulmi și Liteni (componente ale comunei Belceşti), comuna Coarnele Caprei şi comuna Focuri, la nivel de cişmele amplasate în curţi. Recent, prin extinderea microsistemului existent Belceşti, s-a realizat alimentarea cu apă a localităţilor Ulmi şi Liteni, precum și a comunei Gropnița, cu satele Sângeri, Săveni, Bulbucani, Forăști și Mălăești. Totodată, s-a pus în funcțiune alimentarea cu apă a localităţii Balțați din conducta magistrală Timişeşti – Iaşi. În prezent, sunt racordaţi la rețea circa 50% din locuitorii beneficiari ai sistemului de alimentare cu apă, astfel încât staţia de tratare asigură, la limită, necesarul pentru utilizatori.

Soluţia găsită pentru garantarea unui debit suficient şi de calitate corespunzătoare a fost cea a alimentării cu apă potabilă din disponibilul sursei Timişeşti, prin racord la conducta magistrală PREMO Dn 1000 mm Timişeşti – Iaşi, în zona cantonului aflat în administrarea APAVITAL S.A. Iaşi, în dreptul localităţii Bălţaţi. Prin finalizarea acestei investiții, se va asigura microsistemul de alimentare cu apă potabilă pentru comunele Bălţaţi, Belceşti, Coarnele Caprei, Focuri, Gropniţa în cantitate suficientă şi la o calitate corespunzătoare parametrilor normali de utilizare, pentru circa 25.000 locuitori. De asemenea, vor fi asigurate și condiții de extindere a microsistemului de alimentare cu apă potabilă pentru  localităţile Podişu şi Filiaşi.