Se deschid noi şantiere de lucrări în judeţul Iaşi prin programul de modernizare a reţelelor de apă şi canalizare cu sprijinul fondurilor europene
10 martie 2023 Media

APAVITAL S.A. a semnat astăzi, 10 martie 2023, alte patru contracte de lucrări de modernizare în valoare de peste 200 de milioane de lei în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”.

Aceste lucrări sunt cuprinse în Loturile 1, 3 şi 4 din contractul IS–CL–09 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 7 - Hârlău-Cotnari şi Lotul 2 din contractul IS-CL-07 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 5 - Răchiteni–A.I. Cuza–Heleșteni–Ruginoasa–Costești.

Prin Lotul 1 al contractului IS–CL–09, localităţile Poiana, Feredeni, Slobozia, Deleni şi Maxut (UAT Deleni) vor avea canalizare nouă şi vor beneficia de extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă. Lucrările în valoare de 74.391.137,06 lei fără TVA vor dura 22 de luni şi vor fi realizate de asocierea TEOVAL & CO S.R.L., HIDROTERM S.A., STEF INVEST LOGISTIC S.R.L. și ALROSEL PROJECT S.R.L., cu AQUA SERV S.R.L., ca terț susținător și UT4FB CONTROL S.R.L., ca subcontractant.

Lotul 3, în valoare de 47.422.845,60 lei fără TVA, al contractului IS–CL–09, va aduce apă potabilă locuitorilor din Hârlău, Cotnari şi Cârjoaia printr-o conductă nouă de aducţiune. De altfel, întreaga reţea de alimentare cu apă şi canalizarea din Cotnari, Cârjoaia, Horodiştea şi Lupăria (UAT Cotnari) vor fi extinse. Lucrările vor dura 20 de luni şi vor fi executate de asocierea NESS PROIECT EUROPE S.R.L., MONTIN S.A. și CORNELL'S FLOOR S.R.L. cu RIMOLDO CONSULTING GROUP S.R.L. și ULTRAJET S.R.L., ca subcontractanți.

Datorită lucrărilor în valoare de 46.848.571,30 lei fără TVA, ce se vor executa pe parcursul a 20 de luni în cadrul Lotului 4 al contractului IS–CL–09, cetăţenii din Poiana Mărului, Buhalniţa, Zlodica (UAT Cepleniţa) vor beneficia de reţele noi şi moderne de apă şi canalizare. Câştigătorul desemnat este asocierea NESS PROIECT EUROPE S.R.L., MONTIN S.A. și CORNELL'S FLOOR S.R.L. cu RIMOLDO CONSULTING GROUP S.R.L. și ULTRAJET S.R.L., ca subcontractanți.

Contractul de lucrări IS-CL-07 are ca scop extinderea sistemului de apă şi canalizare în localităţile Răchiteni, A.I. Cuza, Heleșteni, Ruginoasa şi Costești. Prin Lotul 2, în valoare de 32.274.904,05 lei fără TVA, locuitorii din Vascani (UAT Ruginoasa) şi din Costeşti şi Giurgeşti (UAT Costeşti) vor avea reţele noi de alimentare cu apă şi de canalizare. Asocierea de firme care va executa lucrările într-un interval de 22 de luni este formată din NESS PROIECT EUROPE S.R.L. şi MONTIN S.A., împreună cu doi subcontractanți, RIMOLDO CONSULTING GROUP S.R.L. și ULTRAJET S.R.L.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.