Investiții Externe

POIM 2014 – 2020 - PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL IAŞI ÎN PERIOADA 2014 – 2020

Perioada de implementare: 2014 – 2020 (2023)

Valoare proiect: 428 mil EUR

Sursa de finanţare:

 • 340 mil EUR – Fonduri de Coeziune nerambursabile
 • 52 mil EUR – Buget Stat
 • 8 mil EUR – Buget local UAT-uri
 • 28 mil LEI – Împrumut BERD + buget propriu APAVITAL S.A.

 

Investiţiile prevăd în principal alimentarea cu apă a acestor aglomerări, realizarea de aducţiuni, construcţia de rezervoare precum şi de reţele de canalizare şi staţii de epurare.

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.

Domeniul proiectului - Protecţia mediului şi managementul riscurilor, pe Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de management eficient al resurselor.

Obiectivul specific (OS) 3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populaţiei.

Principalele rezultate urmărite, prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate, vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind:

calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) - serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populaţia din localităţile cu peste 50 locuitori.

epurarea apelor uzate (91/271/EEC) - ape uzate urbane colectate şi epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru aglomerările cuprinse între 2.000 – 10.000 locuitori echivalenţi (LE) 

La stabilirea investițiilor a stat la baza Master Planul aprobat de Consiliul Judeţean Iaşi în anul 2015, în cadrul căruia au fost identificate 54 aglomerări urbane, având între 2.000 şi 10.000 locuitori echivalenţi (L.E), care trebuie conformate din punct de vedere al prevederilor Directivelor Europene privind alimentarea cu apă și colectarea și tratarea apelor uzate, dar din cauza restricţiilor bugetare, în cadrul actualei etape de programare (POIM 2014 – 2020), au fost incluse doar 29 aglomerări urbane (având în componenţă 113 localități, arondate la 41 UAT-uri) acestea fiind:

1. Aglomerarea Iași – include municipiul Iași și localitățile Bârnova, Cercu, Păun, Todirel, Vişan, Pietrăria, Ciurea, Hlincea, Lunca Cetăţuii, Piciorul Lupului, Dumbrava, Holboca, Dancu, Miroslava, Balciu, Valea Adânca, Horpaz, Chicerea, Goruni, Tomeşti, Vlădiceni, Valea Lupului, Rediu, Breazu, Osoi;

2. Aglomerarea Pașcani – include municipiul Pașcani și localitățile Lunca, Blăgeşti, Boşteni, Sodomeni;

3. Aglomerarea Gâștești – include localitatile Gaștești, Topile

4. Aglomerarea Târgu Frumos – include orașul Târgu Frumos și localitățile Razboieni, Prigoreni, Dădeşti, Ion Neculce, Găneşti, Buznea;

5. Aglomerarea Podu Iloaiei – include localitățile Podu Iloaiei, Scobâlțeni și Budăi;

6. Aglomerarea Hârlău – include orașul Hârlău și localitățile Poiana Mărului, Buhalniţa, Zlodica, Cotnari, Cârjoaia, Valea Racului, Horodiştea, Lupăria, Pârcovaci, Deleni, Feredeni, Poiana, Slobozia, Maxut, Scobinţi, Feteşti, Bădeni, Zagavia;

7. Aglomerarea Popricani – include localitățile Popricani și Moimești;

8. Aglomerarea Ţibăneşti – include localităţile Ţibăneşti, Glodenii Gândului, Răsboieni

9. Aglomerarea Vulturi Vânători – include localitățile Vulturi și Vânători;

10.Aglomerarea Oțeleni cu localitatea Oțeleni;

11.Aglomerarea Popești – include localitățile Popești, Doroșcani și Hărpășești;

12.Aglomearea Sinești – include localitățile Sinești și Stornești;

13.Aglomerarea Mogoșești – include localitățile Mogoșești, Mânjești și Budești;

14.Aglomerarea Scânteia – include localitățile Scânteia, Boroșești și Ciocârlești;

15.Aglomerarea Dobrovăț cu localitatea Dobrovăț; 

16.Aglomerarea Comarna cu localitatea Comarna; 

17.Aglomerarea Covasna-Hilița – include localitățile Covasna, Hiliţa, Costuleni; 

18.Aglomerarea Coropceni – include localitățile Coropceni, Poiana și Satu Nou; 

19.Aglomerarea Voinești cu localitatea Voineşti; 

20.Aglomerarea A.I. Cuza – include localitățile A.I.Cuza și Şcheia; 

21.Aglomerarea Heleșteni – include localitățile Heleșteni, Hărmăneasa și Oboroceni; 

22.Aglomerarea Costești – include localitățile Vașcani, Costești și Giurgești; 

23.Aglomerarea Valea Seacă – include localitățile Valea Seacă și Conțești; 

24.Aglomerarea Tătăruși – include localitățile Tătăruși, Iorcani, Pietrosu, Uda și Vâlcica; 

25.Aglomerarea Heci include localitățile Heci și Bursuc Deal; 

26.Aglomerarea Cristești cu localitatea Cristeşti; 

27.Aglomerarea Moțca cu localitatea Moțca;

28.Aglomerarea Gârbești cu localitatea Gârbeşti;

29.Aglomerarea Cozmești - include localitățile Cozmeşti, Podolenii de Sus, Podolenii de Jos.

 

INDICATORII FINAINCIARI AI PROIECTULUI

 

Nr.

Contr.

Descriere contracte

Valoare în prețuri curente – fără T.V.A. (euro)

CL1

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în Zona Metropolitană a municipiului laşi - Zona Nord

18.317.293

CL2

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în Zona Metropolitană a municipiului laşi - Zona Sud

48.699.915

CL3

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 1 laşi – Popricani )

15.011.859

CL4

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 2 laşi - Mogoşeşti - Scânteia

25.868.050

CL5

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 3 laşi - Comarna - Costuleni - Dobrovăţ - Ciorteşti - Cozmeşti

53.184.692

CL6

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 4 Brăieşti - Sineşti - Popeşti

19.326.871

CL7

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 5 Răchiteni - Al. I. Cuza - Heleşteni - Ruginoasa - Costeşti

28.272.332

CL8

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 6 Cristeşti - Tătăruşi - Valea Seacă - Lespezi

52.092.437

CL9

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 7 Hârlău - Cotnari

42.626.659

CL10

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 8 Voineşti - Gârbeşti

13.331.291

CL11

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 9 Podu lloaie - Tg. Frumos

13.276.793

CL12

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 10 Paşcani

24.291.475

CL13

Extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 11 Oţeleni - Conducta Timişeşti

35.916.257

CL14

Contract furnizare si montare instalație de uscare și valorificare nămol

13.062.074

Total contracte lucrari

403.277.998

CF1

Contract furnizare utilaje reţea canalizare

3.871.559

CF2

Contract furnizare autoutilitare operaţionale

1.689.618

CF3

Contract furnizare utilaje operaţionale

1.558.161

CF4

Contract furnizare echipamente laborator tratare apă brută şi potabilă

1.004.621

Total contracte furnizare

8.123.959

CS1

Contract Asistenţă Tehnică şi Supervizare Lucrări - Consultant 2

3.450.574

CS2

Audit Financiar Proiect - etapa a II-a

181.604

Total contracte tip servicii

3.632.178

TOTAL VALOARE CONTRACTE

415.034.135

Consultanţă şi Asistenţă Tehnică

2.719.493

Salarii UIP

2.463.346

Dotări UIP

11.716

Taxe

7.685.569

TOTAL

427.914.259

 

 

INDICATORI FIZICI

 

 

 

EXPERIENȚA INVESTIȚIONALĂ APAVITAL S.A.

PROIECT DE DEZVOLTARE A UTILITĂŢILOR MUNICIPALE – ETAPA I (MUDP I)

Perioada de implementare: 1996 - 2000

Valoare proiect: 17,4 mil USD (14 mil EUR)

Sursa de finanţare:

 • 7,5 mil USD – împrumut BERD
 • 8,7 mil USD – buget naţional
 • 1,1 mil USD – buget Consiliul Judeţean
 • 112 mii USD – surse proprii APAVITAL S.A.

 

Obiective realizate:

 • Construcţia a 2 staţii de pompare
 • 30 km reţea distribuţie apă
 • Construcţia unei Staţii de Tratare apă la Timişeşti şi a unei Staţii de Clorinare la Săbăoani
 • Procurarea şi instalarea a 3400 debitmetre
 • Înlocuirea a 7 pompe la Captarea Prut
 • Procurarea a două Autocurăţitoare canalizare
 • Construcţia a 3 Staţii Pompare Ape Uzate
 • 8 km colectoare ape uzate

 

PROIECTUL KFW - RETEHNOLOGIZAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI COMPLETAREA STAŢIEI DE EPURARE IAŞI - LINII EXISTENTE (4,2 mc/s)

Perioada de implementare: 1996 - 1999

Valoare proiect: 24 mil DEM (22,2 mil EUR)

Sursa de finanţare:

 • 24 mil DEM – împrumut banca germana KREDITANSTALT FUR WIEDERAUBAU (KFW)

 

Obiective realizate:

 • livrarea de utilaje şi servicii de asistenţă tehnică necesare realizării investiţiei

 

PROIECTUL ISPA - ÎMBUNATĂŢIREA SISTEMULUI DE APĂ POTABILĂ ŞI CEL AL APELOR UZATE ÎN SCOPUL CONFORMĂRII CU STANDARDELE EUROPENE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII APEI ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL IAŞI

Perioada de implementare: 2000 - 2010

Valoare proiect: 46,6 mil EUR

Sursa de finanţare:

 • 33,9 mil EUR – fonduri nerambursabile UE
 • 12,7 mil EUR – împrumut BERD

 

Obiective realizate:

 • Reabilitarea staţiei de epurare a municipiului Iaşi, linia II apă şi linia nămolului;
 • Reabilitarea staţiei de tratare apă Chiriţa;
 • Modernizarea staţiilor de pompare Păcurari, Aurora, Mijlociu;
 • Reabilitarea staţiei de pompare Chiriţa
 • Asistenţa Tehnică a proiectului ISPA

 

PROIECTUL EVD - IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE ÎN REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A APEI DIN IAŞI

Perioada de implementare: 2007 - 2008

Valoare proiect: 1 mil EUR

Sursa de finanţare:

 • grant al Guvernului din Olanda, prin agenţia executivă EVD

 

Obiective realizate:

 • montarea de sonde (analizori) în 17 zone de monitorizare, care furnizează informaţii asupra turbidităţii, clor rezidual, conductivitate, amoniac, presiune
 • achiziţionarea de analizori mobili şi truse rapide de efectuare a analizelor fizico-chimice
 • montarea de debitmetre electromagnetice pentru stabilirea debitului de intrare în zonele monitorizate
 • montarea (înlocuirea) de vane care vor permite izolarea zonelor de monitorizare şi presiune precum şi direcţionarea controlată a apei în sistemul monitorizat

 

Proiectul POS Mediu 2007 – 2013 - EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL IAŞI

Perioada de implementare: 2007 – 2016

Valoare proiect: 83,2 mil EUR (350 mil RON)

Sursa de finanţare:

 • 306 mil LEI – Fonduri de Coeziune nerambursabile
 • 44 mil LEI – Surse APAVITAL S.A. (împrumut BERD + surse proprii)

 

Obiective realizate:

APA POTABILĂ

 • Reabilitare fronturi de captare – 2 buc
 • Extindere conducte de aducţiune – 5.409 m
 • Reabilitare conducte de aducţiune – 6.351 m
 • Extindere reţele de distribuţie – 27.335 m
 • Reabilitare reţele de distribuţie – 53.326 m
 • Rezervoare noi – 2 buc
 • Rezervoare reabilitate – 1 buc
 • Staţii de pompare noi – 5 buc
 • Staţie de tratare apă reabilitare – 1 buc

 

APA UZATĂ

 • Extindere reţele de canalizare – 130.797 m
 • Reabilitare reţele de canalizare – 28.890 m
 • Conducte refulare - 19.709 m
 • Staţii pompare apă uzată noi – 36 buc
 • Staţii pompare apă uzată reabilitate – 3 buc
 • Staţii de epurare noi şi reabilitate (933.000 LE, 31.800 LE, 19.000 LE si 17.400 LE) – 4 buc

 

COMPONENTELE PROIECTULUI:

 • CL 1 „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din oraşul Iaşi (Aducţiuni)”
 • CL 2 „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din oraşul Iaşi (Bazine Şorogari)”
 • CL 3 „Modernizarea sistemului de canalizare în oraşul Iaşi (colectoare principale)”
 • CL 4 „Modernizarea câmpurilor de captare Timişeşti (Verşeni şi Zvorăneşti)”
 • CL 5 „Modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Holboca”
 • CL 6 „Modernizarea reţelei de alimentare cu apă în oraşul Iaşi (inclusiv ţevile de azbest)”
 • CL 7 „Modernizarea sistemului de canalizare în oraşul Iaşi”
 • CL 8 „Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Iaşi”
 • CL 9 „Modernizarea staţiei de tratare ape uzate în aglomerarea Iaşi”
 • CL 10 „Modernizarea staţiilor de tratare ape uzate în Tg. Frumos, Podu Iloaiei, Hârlău”
 • CL 11 „Modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Tg. Frumos”
 • CL12 „Modernizarea sistemului de canalizare în Hârlău” 
 • CL13 „Modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Podu Iloaiei”
 • CL 14 „Extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă a oraşului Iaşi – partea I”
 • CL 15 „Extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă a oraşului Iaşi – partea II”
 • CS16 „Asistenţa Tehnică pentru Managementul Proiectului şi supervizarea Lucrărilor”
 • CS17 „Servicii de audit”

 

PROIECTUL POS MEDIU ECONOMII - INVESTIŢII PENTRU EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SISTEMELOR DE APĂ LA NIVELUL ARIEI DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL APAVITAL S.A.

Perioada de implementare: noiembrie 2015 – iulie 2016

Valoare proiect: 14,3 mil EUR (60 mil RON)

Sursa de finanţare:

 • 42 mil LEI – Fonduri de Coeziune nerambursabile
 • 18 mil LEI – Surse APAVITAL (împrumut BERD + surse proprii)

Obiective realizate:

 

APA POTABILĂ

 • Reabilitare Uzina de tratare a apei – 2 buc
 • Extindere conducte de aducţiune – 15.677 m
 • Reabilitare conducte de aducţiune – 2.702 m
 • Reabilitare reţele de distribuţie – 12.819 m
 • Rezervoare noi – 3 buc
 • Rezervoare reabilitate – 9 buc
 • Staţii de pompare noi – 3 buc
 • Staţii de pompare reabilitare – 4 buc

 

APA UZATĂ

 • Extindere reţele de canalizare -1.405 m

 

COMPONENTELE PROIECTULUI:

 • CL18 „Extinderea reţelelor de apă şi canalizare, inclusiv staţia de tratare apă potabilă în oraşul Hârlău”
 • CL19 „Punerea în siguranţă a aducţiunii Timişeşti în zona traversărilor râurilor Moldova şi Siret”
 • CL21 „Mărirea capacităţii de înmagazinare a apei în municipiul Iaşi şi zona metropolitană”
 • CLex 1 „Reţea canalizare str. Cpt. Protopopescu, Marginei, Porumbului, Lt. Caranda, mun. Iaşi”
 • CLex 2 „Înlocuire conducte apă potabilă din Iaşi, str. Sărărie, sos. Sărărie şi şos. Ştefan cel Mare”
 • CLex 3 „Înlocuire conducte apă potabilă str. Silvestru tronson str. Gării - Podu de Piatră, jud. Iaşi”
 • CLex 4 „Reabilitare şi modernizare sistem de alimentare cu apă Andrieşeni, Jud. Iaşi (sursa locală)”
 • CLex 5 „Reparaţii, înlocuire şi automatizare instalaţii hidraulice şi electrice Staţie de pompare CUG, municipiul Iaşi”
 • CLex 6 „Reabilitare rezervor R 500 mc Balciu, com. Miroslava, judeţul Iaşi”
 • CLex 7 „Reabilitare tehnică a căminului de intrare şi a căminului de ieşire a galeriei Strunga, jud. Iaşi”
 • CLex 8 „Aducţiune staţie de tratare Ţibăneşti şi reabilitare rezervor 1000 mc”
 • CLex 9 „Înlocuire reţea apă brută OL Dn 500 mm şi apă potabilă Fp Dn 400 mm B-dul T. Vladimirescu tronson Pod T. Vladimirescu - Calea Chişinaului, mun. Iaşi”
 • CLex 10 „Înlocuire conducte distribuţie apă potabilă şi refacere branşamente sos. Naţională, municipiul Iaşi”
 • CLex 11 „Deviere conductă apă Dn 600 mm, pasaj Păcurari, municipiul Iaşi”
 • CLex 12 „Refacere hidroizolaţii şi reparaţii rezervoare 2x10000 mc şi reparaţii aerisiri rezervor 1x3500 mc - SP Aurora”
 • CLex 13 „Înlocuire conducte apă potabilă şi refacere branşamente strada Cronicar Mustea, strada Mitropolit Varlam, strada şi stradela Iarmaroc, strada Veniamin Costache, strada Duca Vodă, mun. Iaşi
 • CS 22 „Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor”

 

 

 

 

Documente