Investiții din fonduri proprii APAVITAL S.A.pentru creșterea capacităților de distribuție a apei potabile
03 iulie 2023 Media

Pe lângă apelurile făcute către cetățeni privind utilizarea cu responsabilitate a apei potabile, APAVITAL S.A. desfășoară o activitate investițională intensă, atât din fonduri proprii, cât și cu finanțări ale Uniunii Europene, care, în limita sumelor disponibile, modernizează și optimizează în mod constant sistemele de apă și de canalizare pentru a oferi servicii de calitate utilizatorilor.

 

Investiții din fonduri proprii APAVITAL S.A.

În ultima perioadă, APAVITAL S.A. a efectuat investiții în regie proprie sau cu firme terțe pentru mărirea capacității de pompare pentru aducțiuni noi pe o lungime de aproximativ 80 km, repartizate pe UAT-uri, după cum urmează:

1. Interconectarea sistemului de alimentare cu apă al comunei Cucuteni la sistemul de alimentare cu apă potabilă al localității Coasta Măgurii

– valoare investiție: 989.929,89 lei, pentru realizarea unei conducte de aducțiune de aproximativ 5,7 km și a unei stații de pompare cu un grup de două pompe.

2. Extinderea rețelei de alimentare cu apă în sat Băiceni, comuna Cucuteni, județul Iași

– valoare investiție: 869.257,41 lei, pentru realizarea unei rețele de apă de 4,820 km.

3. Reabilitarea rezervorului de 500 mc existent și amplasarea unei stații de pompare în sat Vișan, comuna Bârnova, jud. Iași

– valoare investiție: 800.468,16 lei

4. Montarea unui rezervor de apă potabilă de 1000 mc la Mirosalava, în cadrul investiției „Eficientizarea sistemului de distribuție a apei potabile în comuna Miroslava”

-  valoare investiție: 764.068,16 lei, inclusiv realizarea unei aducțiuni de 0,68 km.

5. Gospodărie apă Recea în cadrul investiției „Extindere rețea apă potabilă în satele Tungujei, Recea, Văleni, Jigoreni, Țibănești, Răsboieni și Glodenii Gândului, comuna Țibănești, județul Iași”

-  valoare investiție: 803.407,37 lei. Capacități realizate: rezervor de înmagazinare apă cu capacitatea de 109 mc, stație clorinare și grup pompare.

6. Conductă de aducțiune Bălțați-Belcești pentru alimentarea cu apă a comunelor Bălțați, Belcești, Coarnele Caprei, Focuri, Gropnița, jud. Iași

– valoare investiție: 16.093.643,27 lei. Realizare aducțiune de 11,6 km, stație de pompare la Belcești, cu un grup de pompare de 4 pompe.

7. Construire stație de pompare, montare rezervor 500 mc și înlocuire conductă de refulare în satul Chicerea, comuna Tomești, jud. Iași

-  valoare investiție: 1.800.068,40 lei, inclusiv pentru o conductă de refulare de 1,7 km și o conductă de 0,26 km

8. Gospodărie de Apă și stație de pompare în localitatea Onești, comuna Plugari, jud. Iași

– valoare investiție: 1.234.103,74 lei, inclusiv pentru o conductă de transport apă de aproximativ 1,5 km, stație de pompare și rezervor de 150 mc.

9. Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Rediu și comuna Valea Lupului, jud. Iași

– valoare investiție: 3.097.218,20 lei, inclusiv pentru un rezervor de 1.000 mc și și o stație de clorinare.

10. Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Costești, jud. Iași

– valoare investiție 973.238,52 lei, inclusive pentru realizarea rețelei de apă pe o lungime de aproximativ 3,3 km

11. Extindere rețea apă potabilă pe strada Ion Vodă cel Viteaz, comuna Miroslava - 0,047 km

12. Extindere rețea distribuție apă pe strada C. G. Bedreag, jud. Iași – 0,55 km

13. Extindere rețea apă potabilă pe strada Principală, Horpaz, comuna Miroslava – 3,08 km

14. Extindere rețea apă potabilă pe Strada  C-tin Brâncoveanu, sat Pietrărie, comuna Bârnova – 0,52 km

15. Extindere rețea apă potabilă pe Strada Părului, sat Pietrărie, comuna Bârnova - 0,3 km

16. Extindere rețea apă potabilă pe Strada Regina Maria, Vișani, comuna Bârnova – 1,2 km

17. Lucrări apă în comuna Miroslava - montare conductă De 200 mm – 2,1 km

18. Extindere rețea, alimentare rezervor strada Sfânta Maria, sat Cercu, comuna Miroslava – 1 km

19. Modificare refulare, aspirație și conductă de alimentare Rezervor Miroslava 5.000 mc, pentru suplimentarea necesarului de consum apă din comuna Miroslava

20. Montare celei de-a 6–a pompe (Grup 5 pompe Miroslava), pentru suplimentare necesar apă în comuna Miroslava.

 

Investiții din surse proprii aflate în curs de proiectare

1.  Montare rezervor 420 mc la Stația de tratare Sculeni

2. Alimentarea cu apă a comunei Coarnele Caprei din rezervorul de 2.500 mc Belcești, prin montarea unui rezervor și a unei stații de pompare în satul Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei, jud. Iași – un rezervor de 1.000 mc în localitatea Coarnele Caprei

3. Construirea unui rezervor suprateran și a unei stații de pompare subterană în incinta stației de pompare CUG - rezervor 1.000 mc CUG, mun. Iași.

4. Extindere rețele distribuție apă în zona AVITOP Miroslava, comuna Miroslava, inclusiv reabilitarea rezervorului AVITOP și construirea unei stații de pompare, reabilitare rezervoare înmagazinare apă - 3 buc, stație pompare, conducte apă transport apă.

5. Alimentarea cu apă a comunei Focuri din rezervorul 2.500 mc Belcești prin montarea unui rezervor în satul Focuri, comuna Focuri - rezervor 1.000 mc localitatea Focuri, conducte transport apă.

Total: aducțiuni noi de aproximativ 88,80 km, la care se adaugă 23 de rezervoare și 21 pompe.

Toate aceste investiții cu fonduri proprii ale APAVITAL S.A. au fost realizate pentru a rezolva problemele de distribuție a apei potabile semnalate în urmă cu 2-3 ani. 

Reamintim faptul că, pe parcursul sezonului cald, o parte a utilizatorilor din zona metropolitană sau din cea rurală folosesc apa potabilă în scopuri care exced folosințele pentru care au fost dimensionate sistemele, în special pentru irigarea culturilor agricole. Acest lucru duce la dezechilibrarea sistemelor de apă, până în punctul în care rezervoarele ajung aproape goale, ceea ce face imposibilă funcționarea în regim continuu. Pentru a preîntâmpina dezamorsarea acestora, APAVITAL S.A. ajunge în neplăcuta situație de a furniza apă potabilă cu intermitențe, în regim controlat, cu program de furnizare în anumite intervale orare. Alternativa în lipsa acestor programe este golirea totală a rezervei - inclusiv cea legală, pentru stingerea incendiilor -, lipsa totală a apei în sistem, reamorsarea acestora putând dura zile întregi, timp în care apa ar lipsi cu totul.

ApaVital va face în continuare eforturi pentru a asigura un regim de furnizare a apei 24 de ore din 24, implementează lucrări de investiții cu fonduri europene sau din surse proprii pentru a asigura necesarul de apă potabilă al utilizatorilor, însă contează și pe sprijinul clienților săi în ceea ce privește utilizarea rațională a resurselor de apă!