APAVITAL S.A. ajustează prețurile la apă potabilă și tarifele la serviciile de canalizare/epurare
15 decembrie 2023 Media

În conformitate cu strategia de tarifare inclusă în analiza cost beneficiu a contractului de finanțare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Iași și a indicelui de inflație calculat potrivit prevederilor din planul tarifar, începând cu data de 1 ianuarie 2024, APAVITAL S.A. va ajusta prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tarifele pentru serviciile de canalizare și epurare, valabile pentru întreaga arie de operare. De asemenea, de la aceeași dată, se ajustează și prețul pentru apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii.

Strategia de tarifare a fost aprobată în Adunarea Generală a ARSACIS, prin Hotărârea nr 22 din data de 26.08.2020 și este inclusă în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Ajustările de prețuri/tarife au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin deciziile cu numerele 173 din 22.11.2023 (pentru apă potabilă, canalizare și epurare)  și 174 din 22.11.2023 (pentru apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii).

Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile. Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Iași, prin Programul Operațional Infrastructură Mare, cuprinde investiții de alimentare cu apă, realizarea de aducțiuni, construcția de rezervoare și de rețele de canalizare și stații de epurare. Printre altele, se vor construi 312 km de rețea nouă de apă potabilă și 256 km de rețea de aducțiune, 536 km de rețea nouă de canalizare, 50 de stații de pompare a apei potabile și 326 stații de pompare a apei uzate, 43 de rezervoare de apă, 23 stații de tratare a apei și 4 stații noi de epurare a apelor uzate.

În urma implementării lucrărilor de investiții, 200.000 de locuitori vor avea acces pentru prima dată la servicii de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, iar 80.000 de locuitori vor beneficia în premieră de servicii de colectare si epurare a apelor uzate. Totodată, va crește siguranța în alimentarea cu apă a populației care beneficiază în acest moment de serviciile APAVITAL S.A., prin reducerea discontinuității serviciului și creșterea calității apei potabile distribuite.

Din ajustarea de prețuri și de tarife se va alimenta și Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID), care constituie sursa pentru realizarea investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată și se va acoperi suma de peste 22 milioane de euro, care reprezintă contravaloarea creditului obținut pentru cofinanțarea proiectului.

Noile prețuri/tarife practicate de la 1 ianuarie 2024 de APAVITAL S.A. vor fi următoarele:

 

Produs/serviciu

Preț/tarif

fără TVA

lei/mc

Preț/tarif

cu TVA

lei/mc

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare

 

8,10

 

8,83

Canalizare/epurare pentru întreaga arie de operare

din care:

 

7,34

 

8,00

               - Canalizare

3,85

4,20

               - Epurare

3,49

3,80

Apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii

3,05

3,32

 

Biroul de Presă APAVITAL S.A.