Semnare contract de finanțare pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”
25 februarie 2021 Media

 

 În data de 10 Februarie 2021, s-a semnat Contractul de finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” între MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, și S.C. APAVITAL S.A., în calitate de Beneficiar.

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. 142648 intitulat: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”.

Perioada de implementare a Proiectului este de 36 luni, respectiv între data de 01.01.2021 și data de 31.12.2023.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.473.087.978,85 lei (două miliarde pa-tru sute șaptezeci și trei milioane optzeci și șapte mii nouă sute șaptezeci și opt lei și optzeci și cinci bani) – TVA inclus.

AM POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 1.908.730.422,52 lei (un miliard nouă sute opt milioane șapte sute treizeci mii patru sute douăzeci și doi lei și cin-cizeci si doi bani)1, echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Valoarea cofinanțării UE (lei): 1.655.531.488,40 lei.

Obiectivul acestui Proiect major de investiții este Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei din Judeţul Iași.

În cadrul acestui Contract de Finanțare se vor realiza lucrări de infrastuctură de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate în următoarele 41 Unități Administrativ Teritoriale din Județul Iași: municipiul Iași, Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Tomeşti, Valea Lupului, Rediu, Comarna, Mogoșești, Popricani, Pașcani, Valea Seacă, Lespezi, Tătăruși, Târgu Frumos, Ion Neculce, Costești, Ruginoasa, Podu Iloaiei, Popești, Sinești, Oţeleni, Ţibana, Costuleni, Voinești, Cozmești, Heleșteni, Al.I.Cuza, Cotnari, Cepleniţa, Hârlău, Deleni, Scobinţi, Cristeşti, Moțca, Scânteia, Dobrovăț, Ciorteşti, Schitu-Duca, Răchiteni și 4 Unități Administrativ Teritoriale din Județul Neamț: Săbăoani, Tămăşeni, Doljeşti, Timişeşti.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

Pentru informatii suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina www.apavital.ro, sectiunea Investiții Externe - POIM 2014-2020, sau să contactați reprezentanții S.C. APAVITAL S.A. din cadrul Unității de Implementare a Proiectului.

Adresa: str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași.

Persoana de contact: ing. Răzvan Manolache - Responsabil cu furnizarea informaţiilor publice

Telefon/Fax: 0232 215 410

Adresa de e-mail: contact@apavital.ro