Execuția lucrării

Execuția lucrării

 

 Execuția lucrărilor de branșare și/sau racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau canalizare se realizează de către societăți terțe agreate de APAVITAL S.A, cu profil în instalații apă - canal care au încheiat convenții de execuție lucrări cu APAVITAL S.A., pentru Zona Metropolitană Iași și Zona Județeană Iași;

1. După întocmirea avizului/proiectului, beneficiarul este anunțat prin sms/e-mail/telefon de către APAVITAL S.A.că avizul a fost trimis pe adresa de e-mail înregistrată la depunerea documentaţiei sau că se pot prezenta la Oficiile pentru primirea/eliberarea documentelor de la sediile APAVITAL S.A. pentru a ridica avizul și/sau proiectul, în funcţie de situaţie.

2. Beneficiarului i se va înmâna lista cu societățile care execută lucrări în zona sa, aceasta putând fi consultată și pe pagina web, la adresa:  https://www.apavital.ro/executia-lucrarii), cât și ''Formularul F- 566 - Informații generale încheiere contract APAVITAL S.A''

3,  Execuția lucrărilor de branșament apă/racord canal se efectuează de către o terță parte privată agreată de APAVITAL S.A., conform listei adusă la cunoștintă beneficiarului la momentul eliberarii avizului/proiectului, parte din documentație. În baza acordului dintre părți, executantul de lucrări va realiza branșamente și/sau racorduri la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru terți, persoane fizice și/sau persoane juridice care au solicitat execuția lucrărilor prevăzute mai sus și care au obținut și prezintă executantului toate documentele legale necesare pentru execuția lucrărilor, inclusiv și în mod special avizul (favorabil) de branșare și/sau racordare, proiectul tehnic de execuție a lucrărilor de branșare/racordare.

4. Firma va anunța APAVITAL S.A., data la care se va executa respectivul branșament sau racord.

5. APAVITAL S.A. se va prezenta la recepția branșamentului/racordului, aplică sigiliul pe contor și încheie procesul verbal de recepție cu firma executantă și beneficiar. Se încheie procesul verbal de recepție doar după ce societățile agreate informează oficial  APAVITAL S.A pe căile stabilite în convențiile încheiate, de finalizarea lucrării de execuție.

6. În baza procesului verbal de recepție și a cererii se finalizează contractul.

Secția L.T.E. (pentru Zona Metropolitană Iași) și Secțiile Operaționale ZJI (pentru Zona Județeană Iași, Neamț, Botoșani) au obligația:

  • să verifice îndeplinirea condițiilor de branșare și/sau racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare de către solicitanți, pe baza cererilor și documentelor justificative depuse de către aceștia din urmă la sediul APAVITAL S.A. și cu aplicarea procedurilor interne întocmite în acest sens;
  • să solicite și să obțină orice documente suplimentare necesare, conform prevederilor legale aplicabile și/sau procedurilor interne întocmite în acest sens;
  • să participe la recepția la terminarea lucrărilor de execuție a branșamentelor și/sau a racordurilor, împreună cu executantul și cu beneficiarul lucrărilor, sens în care va desemna una sau mai multe persoane care vor semna, în numele și pe seama operatorului, procesul verbal de recepție numai după:

- verificarea conformității lucrărilor executate cu prescripțiile/soluțiile tehnice prevăzute de avizul de branșare și/sau racordare, proiectul tehnic de execuție a lucrărilor de branșare/racordare;

verificarea calității lucrărilor executate și a conformării cu normele tehnice de realizare și de punere în funcțiune a unor astfel de lucrări;

verificarea la fața locului a lucrărilor executate, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punctul de vedere al amplasamentului lor.

 

 

 

 

Află detalii despre încheierea contractului